5 tysięcy złotych dla TOZ Wyszków

Wydarzenia

5 tysięcy złotych dla TOZ Wyszków

17.08.2018
autor: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Wyszkowie
Wyszkowski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami otrzymał grant w wysokości 5.100 zł. Środki zostaną przeznaczone na sterylizacje i kastracje bezdomnych zwierząt.
W związku z potrzebą wsparcia działań jednostek terenowych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie uruchomił fundusz „Małe granty”, dzięki któremu każda jednostka TOZ mogła ubiegać się o wsparcie finansowe. Warunkiem było terminowe składanie sprawozdań i niezaleganie z innymi zobowiązaniami. Nasz wyszkowski oddział także wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie, dzięki czemu otrzymaliśmy pomoc w kwocie 5100 zł. Pozyskane środki pomogą przede wszystkim w podejmowaniu działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, będą przeznaczone na sterylizacje i kastracje. 
Projekt dotyczy zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez sterylizacje suk i kastracje psów bezdomnych oraz mających właścicieli, którzy są w trudnej sytuacji materialnej. W przypadku zwierząt bezdomnych w zakres opieki wchodzi izolowanie zwierząt z ulicy, sterylizacje i kastracje, opieka po zabiegach, poszukiwanie tymczasowych oraz docelowych właścicieli zwierzętom poprzez ogłoszenia w prasie czy Internecie. Istnieje duże zapotrzebowanie na wyżej wymienione zabiegi, zwykle przekraczające możliwości finansowe TOZ, dlatego uzyskane fundusze będą ogromną pomocą.
Efektem działań, które prowadziliśmy do tej pory, jest zmniejszenie ilości niechcianych, porzuconych zwierząt, przede wszystkim szczeniąt płci żeńskiej i dorosłych suk, często szczennych. Ponadto wzrasta świadomość właścicieli odnośnie konieczności sterylizowania i kastrowania swoich zwierząt. Za uzyskane fundusze będziemy mieli możliwość wysterylizowania maksymalnie 23 suk lub mniej, jeśli zajdzie pilna potrzeba kastracji psów.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość