ZABRODZIE: Biblioteka blisko mieszkańców

Powiat

ZABRODZIE: Biblioteka blisko mieszkańców

26.07.2016
autor: Ewa Elward
Gminna Biblioteka Publiczna podsumowała swoją działalność w minionym roku. Poza udostępnianiem księgozbioru placówka spełnia ważną rolę w życiu kulturalno-społecznym gminy.
Placówka zatrudnia trzech pracowników w różnym wymiarze godzin: bibliotekarza, dyrektor i główną księgową. Dodatkowo od 1 czerwca do końca października w bibliotece był zatrudniony stażysta.
W 2015 r. zarejestrowanych było 426 czytelników, najwięcej dzieci w wieku 6-12 lat (131), następnie osób w wieku 25-44 lata (85), 16-19 lat (56), 13-15 lat (55), 45-60 lat (36), 20-24 lata (33), poniżej 5 lat i powyżej 60 lat (po 15). Statystyki pokazują, że większość czytelników stanowią dzieci i młodzież szkolna (264) oraz studenci (16). Jeśli chodzi o zawody dorosłych czytelników, największą grupą wśród nich są emeryci i renciści (65), pracownicy umysłowi i robotnicy (po ponad 30 osób), jeden rolnik. 
Zanotowano 3.260 odwiedzin w wypożyczalni (3.241 wypożyczeń) i 1.795 w czytelni (400 udostępnionych dokumentów). Biblioteka zyskała 500 nowych woluminów, ze środków własnych (5 tys. zł) zakupiono 192, Biblioteki Narodowej (5,5 tys. zł) – 268. Pozostałe 40 książek (za ok. 300 zł) przekazały osoby prywatne. Łącznie na zakupy wydano prawie 11 tys. zł. Z księgozbioru z powodu zniszczenia i dezaktualizacji wycofano 660 książek, wartości ok. 1,5 tys. zł. Na koniec 2015 roku księgozbiór liczył 15.757 książek, biblioteka prenumerowała 15 czasopism.
Placówka włącza się i organizuje różnego typu imprezy i wydarzenia kulturalne. W styczniu był to Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, w marcu gminny etap konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. W kwietniu, we współpracy z Zespołem Szkół w Zabrodziu, zorganizowała spotkanie autorskie z Barbarą Olak-Jagiełło, autorką książki „Zapomniany rodowód Jana Pawła II”. W maju rozstrzygnięto konkurs na logo biblioteki. W czerwcu podsumowano całoroczny konkurs czytelniczy „Kto czyta, nie błądzi”. Placówkę odwiedzały przedszkolaki. Biblioteka włączyła się w organizację festynu z okazji Dnia Dziecka, Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta, jubileuszu par małżeńskich, spotkania wigilijnego. Pod koniec roku była zamknięta dla czytelników, ponieważ pomieszczenia remontowano.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną