Kampania antynowotworowa (sfinansowano ze środków EPL)
SOMIANKA: Urząd czasowo niedostępny

Powiat

SOMIANKA: Urząd czasowo niedostępny

27.10.2020
autor: Elżbieta Borzymek (opr.)
„Mając na uwadze systematyczny wzrost liczby zakażonych koronawirusem COVID-19 na terenie powiatu wyszkowskiego oraz na terenie Gminy Somianka, z dniem 27 października 2020 r. do odwołania wprowadzam ograniczenie dostępności Urzędu Gminy Somianka dla obywateli” – czytamy w zarządzeniu podpisanym przez zastępcę wójta Agnieszkę Salwin. „Przyjmowanie interesantów odbywać się będzie przez okienko podawcze w drzwiach budynku urzędu gminy.
 
Zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych:
1) drogą korespondencyjną (pocztą tradycyjną);
2) drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP  - adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP /d75l4e6egq/skrytka;
3) lub wrzucanie pisemnych wniosków do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy Somianka.
4. Obsługa bezpośrednia w siedzibie Urzędu Gminy Somianka ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki, wymagających osobistego stawiennictwa (np. wystawienie aktu zgonu, złożenie lub odbiór dowodu osobistego) – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sprawy z konkretnym pracownikiem.
5. Pracownicy Urzędu Gminy Somianka będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych telefonicznie, przez okienko podawcze lub za pośrednictwem poczty elektronicznej gmina@somianka.pl.
6. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w budynku Urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.
7. Dyżury Wójta Gminy Somianka odbywające się we wtorki we wskazanym w ust. 1 okresie zostają odwołane. Skargi, wnioski i interwencje Wójt Gminy Somianka przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez platformę ePUAP.
8. Płatności i należności publicznoprawne należy regulować w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym, na określony rachunek bankowy.”
Karolina Puchalska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość