RZĄŚNIK: Wymiana urządzeń grzewczych?

Powiat

RZĄŚNIK: Wymiana urządzeń grzewczych?

10.04.2018
autor: Opr. EB
Gmina Rząśnik rozważa udział w konkursie na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych w domach na terenie gminy. Warunkiem jest zgłoszenie się w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia do godz.16 minimum 30 osób zainteresowanych udziałem w projekcie. 
 
Do 23 kwietnia trwa nabór deklaracji mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie na konkurs organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w ramach którego wyłonione zostaną gminy, które otrzymają dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych wydatkowanych na zakup, dostawę i montaż określonych instalacji grzewczych.
 
W ramach projektu możliwy jest zakup oraz montaż kotłów ekologicznych i efektywnych energetycznie (tzw. klasa 5) – wykorzystujących energię pochodzącą z:
• biomasy 
- kocioł na pellet oraz kocioł zgazowujący drewno (na drewno opałowe),
• gazu 
- również w wariancie z zasobnikiem na paliwo (przy czym koszt samego zasobnika nie może zostać objęty dofinansowaniem),
• oleju,
• a także energię elektryczną 
- kocioł elektryczny.
 
Każdy zamontowany kocioł powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy to kotłów zgazowujących drewno) i nie powinien posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
Szacowane koszty wykonania każdej z opisywanych instalacji (w kolejności: rodzaj instalacji, koszt netto i wysokość wkładu własnego): kocioł na pellet 10 kW, 10.000 zł i 2.000 zł, kocioł na pellet 20 kW, 11.500 zł i 2.300 zł, kocioł zgazowujący drewno 25 kW, 11.800 zł i 2.360 zł, kocioł olejowy 15 kW, 9.000 zł i 1.800 zł, kocioł gazowy 21 kW, 10.000 zł i 2.000 zł.
Wskazane wyżej warianty są przykładowe. Finalna moc instalacji zostanie każdorazowo ustalona indywidualnie. Podane koszty mają charakter orientacyjny – ostateczny poziom zostanie określony w procedurze przetargowej. Po stronie mieszkańca pozostanie należny 
podatek VAT – 8% (lub 23%).
Uczestnictwo w projekcie wiąże się z koniecznością opracowania świadectwa energetycznego (koszt 200-500 zł).
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobowiązane do wypełnienia i osobistego złożenia w Urzędzie Gminy w Rząśniku  (ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik) deklaracji uczestnictwa w projekcie. Formularze deklaracji dostępne są w urzędzie gminy oraz na stronie www.rzasnik.pl 
Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej w 2019 roku.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Zitcom