BRAŃSZCZYK: Tenisiści powalczą o Puchar Wójta

Powiat

BRAŃSZCZYK: Tenisiści powalczą o Puchar Wójta

26.02.2020
autor: EB
Stowarzyszenie Bocian Kris w sobotę 29 lutego zaprasza na Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Brańszczyk. Turniej odbędzie się Zespole Placówek Oświatowych w Porębie.
 
Zawodnicy będą rywalizować w dwóch kategoriach wiekowych
- junior (do lat 14) – udział bezpłatny – start o godz. 12.00
- open – wpisowe 10 zł/osoba – start o godz. 16.00.
Dziewczęta i chłopcy oraz panie i panowie zagrają oddzielnie w swoich kategoriach wiekowych. 
Informacje: www.bociankris.mazowsze.pl i na facebooku stowarzyszenia\
 

 
Honorowy patronat
 
Nad turniejem honorowy patronat objął Wójt Gminy Brańszczyk. 
12 lutego br. wójt wydał zarządzenie, w którym zostały sprecyzowane zasady przyznawania honorowego patronatu. 
Jest on przyznawany „w celu podkreślenia szczególnego charakteru wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym, oświatowym, a także przedsięwzięć przyczyniających się do promocji Gminy Brańszczyk”. Załącznikami do zarządzenia są regulamin przyznawania tego honorowego wyróżnienia oraz formularz wniosku o jego przyznanie, który należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Brańszczyku (można mejlem) nie później niż 21 dni przez planowanym przedsięwzięciem.
W regulaminie zapisano m.in.:
                                                            § 3
1. Honorowy Patronat Wójta jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.
2. Wyróżnieniem tym obejmowane są przedsięwzięcia o charakterze regionalnym i lokalnym, których tematyka zbieżna jest z zadaniami Gminy bądź ma istotne znaczenie dla jej promocji.
3. Patronat nie jest przyznawany przedsięwzięciom o charakterze komercyjnym, marketingowym oraz budzącym wątpliwości co do zgodności z zasadami etyki. 
4. Przyznanie Patronatu nie oznacza wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego.   
5. Prawo przyznania patronatu przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy Brańszczyk.    
                                                            § 4
4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych z wnioskiem o Patronat Honorowy trzeba występować każdorazowo. 
6. O decyzji organizator powiadamiany jest pisemnie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach termin tez może zostać wydłużony.
W § 5 zostały określone obowiązki organizatora przedsięwzięcia, nad którym patronat honorowy objął wójt. Zobowiązany on jest:
- poinformować współorganizatorów i uczestników o patronacie,
- do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki i inne) poprzez zamieszczenie: herbu Gminy Brańszczyk oraz zamieszczenie informacji o patronacie wójta,
- po zakończeniu imprezy do przekazania do urzędu gminy sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia ze zdjęciami.
Wójt może bez podania przyczyny odebrać przyznany patronat, wtedy organizator zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać posługiwania się Patronatem. 

 
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
BRAŃSZCZYK: Niech święta będą bogate w przebaczenie (foto)

BRAŃSZCZYK: Niech święta będą bogate w przebaczenie (foto)

Przed Świętami Wielkanocnymi, 11 kwietnia, w Brańszczyku odbyło się doroczne spotkanie społeczności gminnej. Obecni byli m.in. księża, wójt, jego zastępca, radni, sołtysi, pracownicy samorządowi, szkół i instytucji. – Chrystus ma dużo miłości, więc niech te święta będą udane i bogate w przeżycia – życzył ks. prałat Andrzej Grzybowski.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Spotkanie w sprawie ASF

BRAŃSZCZYK: Spotkanie w sprawie ASF

Ważne dla rolników. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie zaprasza na szkolenie na temat: „Podatki w rolnictwie. Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” oraz „Zwalczanie Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)”, które odbędzie 14 września o godz. 10 w urzędzie gminy w Brańszczyku.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Marii Konopnickiej związki z ziemią zabrodzką

ZABRODZIE: Marii Konopnickiej związki z ziemią zabrodzką

Maria Konopnicka, jedna z najwybitniejszych polskich poetek i pisarek, od 2003 r. jest patronką Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabrodziu. Ale niewiele osób wie, co jeszcze łączy ją z ziemią zabrodzką.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Zdolne i zaangażowane (foto)

ZABRODZIE: Zdolne i zaangażowane (foto)

Etiuda, przygotowana za pomocą lalki teatralnej, była zwieńczeniem warsztatów teatralnych, które przez 5 dni, od 24 do 28 lipca odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu. W podróż do krainy teatru, bajek, aktorów i lalek zaprosił dzieci Paweł Kołodziejski, absolwent Studium Aktorskiego przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, aktor Teatru Lalek „Igraszka”.
zobacz więcej
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną
Zitcom
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną