BRAŃSZCZYK: Czy zabierzesz głos?

Powiat

BRAŃSZCZYK: Czy zabierzesz głos?

03.07.2020
autor: opr. EB
Na stronie internetowej gminy (w BIP) dostępny jest Raport o stanie Gminy Brańszczyk za 2019 rok (liczy 84 strony). Nad raportem zostanie przeprowadzona debata z udziałem radnych. Głos mogą zabrać też mieszkańcy gminy, ale po pisemnym zgłoszeniu (popartym 20 podpisami pełnoletnich mieszkańców gminy) do Przewodniczącej Rady Gminy. Zgłoszenia do udziału mogą składać do 9 lipca.
 
To dzień przed sesją (zaplanowaną na 10 lipca), podczas której ma być przedstawiony Raport o stanie gminy. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy (pok. 7, w godzinach pracy urzędu).
Zgłoszenie zawiera imię, nazwisko i adres zamieszkania mieszkańca gminy, który chce wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających mu poparcia.
Wzór zgłoszenia można otrzymać w urzędzie w pokoju nr 7 lub w Biurze Rady Gminy, a także pobrać ze strony internetowej (bip.branszczyk.pl).
Mieszkańcy (zgodnie z przepisami maksymalnie 15 osób) będą zabierać głos w debacie wg kolejności zgłoszeń.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Zitcom